Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
65 postów 693 komentarze

Przekonaj się

via vitae - Sol vitae - sapientia. Sal vitae - amicitia. Panis vitae - temperantia. Vita vitae - conscientia.

Wolność wyznania - jak długo jeszcze w naszym kraju?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przed drzwiami kościoła jesteś rewidowany. Za posiadanie modlitewników i innych przedmiotów kultu możesz zapłacić wysoką grzywnę, a nawet pójść do więzienia. Brutalnie rozpędzane zgromadzenia. - Niemożliwe w demokratycznym państwie?

 W ramach agresywnej, zmasowanej kampanii rosyjskie władze podjęły kolejne działania wymierzone w Świadków Jehowy. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej grozi likwidacją Centrum Administracyjnego Świadków w Rosji za rzekome prowadzenie „działalności ekstremistycznej”. W ostrzegawczym liście datowanym na 2 marca 2016 roku zastępca prokuratora generalnego W. J. Grin zażądał, by w ciągu dwóch miesięcy Centrum zaprzestało popełniania wszelkich „wykroczeń”.

Wraz z tym ostrzeżeniem bardzo przybrała na sile trwająca w Rosji kampania dyskryminowania i ograniczania swobód religijnych Świadków Jehowy. Gdyby doszło do likwidacji Centrum Administracyjnego, zostałoby ono automatycznie wciągnięte na federalną listę organizacji ekstremistycznych, a należące do niego mienie przeszłoby na własność państwa. Z powodu ścisłych powiązań z Centrum Administracyjnym delegalizacja grozi również wszystkim lokalnym organizacjom religijnym Świadków Jehowy (w całym kraju jest ich 406) oraz ponad 2500 zborom. W rezultacie Świadkowie na terenie Federacji Rosyjskiej utraciliby swoje Sale Królestwa (miejsca wielbienia Boga). W rzeczywistości delegalizacja Centrum Administracyjnego uniemożliwiałaby Świadkom Jehowy korzystanie z prawa do praktykowania swojej religii.

 

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/802016729/univ/art/802016729_univ_cnt_1_lg.jpg

 

Podstawą systematycznych ataków na rosyjskich Świadków są sfabrykowane dowody oraz celowe niewłaściwe stosowanie federalnej ustawy o przeciwdziałaniu działalności ekstremistycznej. W 2015 roku Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził niepokój „z powodu licznych doniesień, świadczących o tym, że ustawa [o zwalczaniu działalności ekstremistycznej] jest coraz częściej stosowana, by ograniczyć wolność słowa, (...) i jest wymierzona między innymi w Świadków Jehowy” . [„Uwagi końcowe siódmego okresowego raportu w sprawie Federacji Rosyjskiej”, Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, CCPR/C/RUS/CO/7, 28 kwietnia 2015, akapit 20.]

 

Świadkowie Jehowy są uznaną, międzynarodową religią. Cieszą się wolnością wyznania w demokratycznych krajach na całym świecie i we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Rosja jest więc pod tym względem wyjątkiem. Działania rosyjskich władz przeciwko Świadkom stopniowo przybierają na sile, począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Sytuacja dramatycznie pogorszyła się po tym, jak Rosja wprowadziła w życie ustawę o ekstremizmie i zaczęła ją stosować jako nowe narzędzie represji.

 

Mglista definicja „działalności ekstremistycznej” otwiera drogę do nadużyć

W związku z zagrożeniem terroryzmem w 2002 roku w Rosji uchwalono federalną ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Już od samego początku mglista definicja „działalności ekstremistycznej” wzbudzała obawę, że ustawa ta może się stać narzędziem represji w rękach urzędników. W roku 2003 Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał Rosję do wprowadzenia w ustawie poprawki, która sprecyzowałaby definicję „działalności ekstremistycznej”, tak by „wykluczyć możliwość jakiegokolwiek nadużywania wspomnianej ustawy” . [„Analiza raportów złożonych przez Państwa członkowskie na mocy Artykułu 40 Paktu, uwagi końcowe Komitetu Praw Człowieka, Federacja Rosyjska”, Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, CCPR/CO/79/RUS, 1 grudnia 2003, akapit 20.]

Niestety, późniejsze poprawki zamiast uściślić terminologię, jeszcze bardziej rozszerzyły możliwości stosowania ustawy. W 2012 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zauważyło: „W pierwotnej wersji ustawy ekstremizm został częściowo zdefiniowany jako ,podżeganie do nienawiści społecznej, rasowej, narodowościowej czy religijnej, połączone z używaniem przemocy lub nawoływaniem do niej’. W poprawce z 2006 roku usunięto fragment: ,połączone z używaniem przemocy lub nawoływaniem do niej’. (...) Ta niejednoznaczna definicja ,ekstremizmu’ w praktyce umożliwia organom ścigania podejmowanie dowolnych działań”.

Obawy, że ustawa otworzy drogę do nadużyć, niestety się potwierdziły. W 2007 roku Prokuratura Generalna wykorzystała te nieprecyzyjne sformułowania do wszczęcia śledztw przeciwko Świadkom Jehowy. Zastępca prokuratora generalnego W. J. Grin — ten sam, którego podpis widnieje na ostatnim ostrzegawczym liście do Centrum Administracyjnego — w oficjalnym piśmie nakazał prokuratorom w całym kraju wszcząć dochodzenia przeciwko Świadkom Jehowy. Jego list był pierwszym sygnałem, że kampania wymierzona w Świadków będzie miała zasięg ogólnokrajowy i jest odgórnie sterowana.

Świadkowie Jehowy absolutnie nie dopuszczają się łamania prawa, jednak prokuratorzy w całej Rosji rozpoczęli wymierzoną w nich szeroko zakrojoną akcję. Od 2007 roku wszczęli ponad 500 dochodzeń. W cytowanym już raporcie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zauważono: „Federalna ustawa o przeciwdziałaniu ekstremizmowi uchwalona w 2002 roku jest nadużywana jako narzędzie przeciwko działalności niektórych religii, zwłaszcza Świadków Jehowy — dużej społeczności mającej w Rosji 162 000 członków. Nadużycia te dramatycznie przybrały na sile od czasu wprowadzenia w 2006 roku poprawek do ustawy” . [„Przestrzeganie zobowiązań przez Federację Rosyjską”, Doc. 13018, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, 14 września 2012, akapit 497]

 

 

Obłożenie zakazem literatury biblijnej podstawą dalszych represji

Zanim władze obrały za cel Centrum Administracyjne położone niedaleko Petersburga, skupiły się na publikacjach religijnych Świadków Jehowy. Prokuratorzy w Taganrogu i Gornoałtajsku zwrócili się do sądów z wnioskiem o umieszczenie szeregu publikacji Świadków na federalnej liście materiałów ekstremistycznych.

W 2009 i 2010 roku w oparciu o opinie tak zwanych ekspertów sądy w obu tych miastach przychyliły się do wniosków prokuratur. Te dwie decyzje, skutkujące całkowitym zakazem rozprowadzania 52 publikacji religijnych, stały się podstawą większości oskarżeń wnoszonych przeciwko Świadkom. Władze w innych częściach kraju zaczęły kopiować tę procedurę. Do chwili obecnej sądy umieściły na liście materiałów ekstremistycznych 87 wydawnictw Świadków Jehowy.

Świadkowie odwołali się od decyzji sądów w Taganrogu i Gornoałtajsku oraz wyroków wydanych w innych regionach uznających ich publikacje za materiały o charakterze ekstremistycznym. W związku z zarzutami o ekstremizm i związanymi z tym nadużyciami wnieśli też 28 skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Już niebawem ETPC ma rozpatrzyć 22 z tych skarg. Broniąc swojego stanowiska przed ETPC, przedstawiciele władz Rosji przyznali, że wiele publikacji Świadków Jehowy umieszczonych na liście „nie zawiera bezpośredniego wezwania do przemocy ani do niej nie podżega”.

„Świadkowie Jehowy rozpowszechniają swoją literaturę religijną na całym świecie. Jest ona apolityczna, ma na celu edukację biblijną i nawołuje do pokoju. Wśród publikacji, które rosyjskie sądy uznały za ekstremistyczne, znajduje się książka dla dzieci Mój zbiór opowieści biblijnych oraz Czego naprawdę uczy Biblia?, wydrukowana w przeszło 200 milionach egzemplarzy i dostępna w ponad 250 językach” (Robert Ciranko, prezes Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica *)

 

 

Atak na wolność słowa

Gdy rosyjskim władzom udało się już skłonić sądy do uznania literatury Świadków Jehowy za „ekstremistyczną”, mogły „zgodnie z prawem” przypuścić kolejne ataki na tę społeczność religijną i w jeszcze większym stopniu ograniczyć jej prawo do wolności słowa.

·        W 2010 roku władze cofnęły Świadkom Jehowy pozwolenie na import i dystrybucję na terenie Rosji czasopism StrażnicaPrzebudźcie się! Strażnica ukazuje się od 1879 roku, a obie te publikacje należą do czasopism o największym nakładzie na świecie.

·        Od marca 2015 roku władze odmawiają zgody na wwóz do kraju jakiejkolwiek literatury religijnej Świadków Jehowy.

·        W lipcu 2015 roku został zdelegalizowany oficjalny serwis internetowy Świadków Jehowy — jw.org. Bardzo utrudnia to mieszkańcom Rosji korzystanie z publikacji biblijnych w wersji elektronicznej. Ponadto propagowanie tej strony jest teraz przestępstwem.

·        Na początku 2016 roku prokurator w mieście Wyborg złożył wniosek o uznanie wydanego przez Świadków Jehowy Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata za „materiał ekstremistyczny”.

Oprócz ograniczania wolności słowa władze powołują się na fakt umieszczenia publikacji Świadków Jehowy na liście materiałów ekstremistycznych i wszczynają dochodzenia przeciwko ich lokalnym organizacjom religijnym. Prowadzą też śledztwa przeciwko pojedynczym osobom w związku z ich działalnością religijną.

Rewizje i konfiskaty

Gdy jakaś publikacja trafia na federalną listę materiałów ekstremistycznych, automatycznie zabronione staje się jej rozpowszechnianie, produkcja oraz przechowywanie w celu dalszej dystrybucji. Lokalne władze wykorzystują ten przepis i uzyskują w sądach pozwolenia na przeszukanie setek prywatnych domów Świadków Jehowy oraz Sal Królestwa w poszukiwaniu zakazanej literatury.

Często rewizje przeprowadzane są w sposób agresywny, a funkcjonariusze konfiskują znacznie więcej publikacji, niż zezwala na to prawo. Zabierane są przedmioty będące własnością prywatną i wszystkie znalezione publikacje religijne, bez względu na to, czy widnieją na liście materiałów ekstremistycznych.

·        W sierpniu 2010 roku w mieście Joszkar Oła około 30 policjantów, funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i uzbrojonych antyterrorystów przerwało spotkanie religijne. Niektórzy Świadkowie Jehowy zostali potraktowani bardzo brutalnie. Policjanci przeszukali posesję i skonfiskowali przedmioty osobiste, dokumenty oraz literaturę.

·        W lipcu 2012 roku w Republice Karelii funkcjonariusze FSB, uzbrojeni w broń automatyczną i ubrani w kominiarki, napadli na Świadka Jehowy w miejscu publicznym, pchnęli go na maskę samochodu i wykręcili mu ręce do tyłu. Policjanci przeszukali mieszkania kilku Świadków, skonfiskowali mienie prywatne oraz publikacje religijne, w tym także wydawnictwa, które nie figurują na liście materiałów ekstremistycznych.

·        W marcu 2016 roku w Tatarstanie policja zorganizowała nalot na Salę Królestwa i kilka domów Świadków Jehowy. Funkcjonariusze zabrali sprzęt komputerowy, tablety i literaturę religijną.

Podrzucanie „dowodów” uchwycone kamerą wideo


Organy ścigania potajemnie nagrywały Świadków w domach prywatnych i Salach Królestwa. Podsłuchiwały rozmowy telefoniczne, monitorowały pocztę elektroniczną i stosowały inne metody nielegalnej inwigilacji. Aby poprzeć swoje oskarżenia o działalność ekstremistyczną, niektórzy policjanci posunęli się nawet do podkładania zakazanej literatury w Salach Królestwa. W wyniku takiego fabrykowania dowodów wielu Świadków postawiono przed sądem pod zarzutem dopuszczenia się przestępstw lub wykroczeń.

Delegalizacja umożliwiająca stawianie zarzutów kryminalnych

Akty oskarżenia przeciwko poszczególnym Świadkom Jehowy oraz „dowody” w postaci podrzuconej zakazanej literatury władze wykorzystują jako podstawę do delegalizacji lokalnych organizacji religijnych *. Kiedy tylko taka organizacja zostaje zdelegalizowana z powodu „działalności ekstremistycznej”, państwo konfiskuje należący do niej majątek. W rezultacie Świadkowie Jehowy zostają pozbawieni swojego miejsca wielbienia Boga. Taka sytuacja miała miejsce w TaganroguSamarzeWładze w innych miastach postępują zgodnie z tym samym schematem.

Świadkowie Jehowy podczas rozprawy w Taganrogu

Po delegalizacji lokalnej organizacji religijnej w Taganrogu władze bezpodstawnie określiły spotkania, na których Świadkowie się modlą i oddają cześć Bogu, jako „kontynuowanie nielegalnej działalności zdelegalizowanej organizacji”. Doprowadziło to doskazania w procesie karnym 16 Świadków Jehowy, których „przestępstwo” polegało na spotykaniu się, by w pokojowy sposób wielbić Boga. Takie zebrania o charakterze religijnym Świadkowie organizują na całym świecie. Pierwszy raz od upadku Związku Radzieckiego praktykowanie religii Świadków Jehowy jest w Taganrogu uznawane za przestępstwo.

Ostrzegawczy list do Centrum Administracyjnego sygnalizuje eskalację problemu

Centrum Administracyjne

Jeśli władze zdelegalizują Centrum, zostanie ono zamknięte, a wszelka jego działalność na terenie Rosji będzie obłożona zakazem. Podobnie jak ich współwyznawcom w Taganrogu Świadkom Jehowy będzie można wytaczać postępowania karne tylko za to, że uczestniczą w chrześcijańskich zebraniach i rozmawiają z innymi ludźmi o swoich wierzeniach. Może się więc okazać, że będą mogli wierzyć w to, co chcą, ale nie będą mogli wspólnie praktykować swojej religii *.

 

Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, stwierdził: „Zrównanie Świadków Jehowy z ugrupowaniami ekstremistycznymi, a ich literatury z publikacjami niebezpiecznych terrorystów urąga poczuciu przyzwoitości i sprawiedliwości. Rosyjskie władze nadużywają ustawy, która jest sprzeczna z normami międzynarodowymi, standardami Rady Europy, Deklaracją Praw Człowieka ONZ, a nawet rosyjską konstytucją. Ustawa ta stała się narzędziem do zwalczania pokojowego wielbienia Boga i do zadania ciosu w serce działalności Świadków Jehowy w Rosji”.

Wasilij Kalin, przedstawiciel Centrum Administracyjnego, zauważył: „Świadkowie Jehowy działają w Rosji od XIX wieku i w czasach radzieckich przeszli okrutne prześladowania. Jednak później państwo uznało nas za niewinne ofiary represji. Nadal pragniemy w pokojowy sposób praktykować naszą religię. Wysuwanie wobec nas oszczerczych oskarżeń o „ekstremizm” jest po prostu przykrywką maskującą nietolerancję religijną ludzi, którzy nie zgadzają się z naszymi przekonaniami. Nie jesteśmy żadnymi ekstremistami”.

Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że Rosja będzie chronić ich prawo do wolności wyznania, tak jak wiele innych krajów. Zabiegają także o to, by Prokuratura Generalna zaprzestała swoich działań wymierzonych w Centrum Administracyjne oraz by Rosja stała na straży praw człowieka przysługujących członkom mniejszości religijnych. Pytanie brzmi: Czy rzeczywiście tak będzie? Czy też Rosja powróci do prześladowania Świadków Jehowy, tak jak to było w Związku Radzieckim?


      

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                      

     „Federalna ustawa o przeciwdziałaniu ekstremizmowi (...) jest nadużywana jako narzędzie wykorzystywane przeciwko działalności niektórych religii, zwłaszcza Świadków Jehowy” (Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy)

                                             ______________________________

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~______________________________________________________________________________________

 

Źródło: https://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/sytuacja-prawna/regiony/rosja/jw-wolnosc-religii-zagrozona/

 

 Powiązane artykuły:

 

https://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wiadomo%C5%9Bci/regiony/rosja/grozba-delegalizacji-swiadkowie-jehowy-krajowy-osrodek-administracyjny/

 

https://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wiadomo%C5%9Bci/regiony/rosja/onz-prawa-czlowieka-raporty-jw-atak/

 

www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/sytuacja-prawna/regiony/rosja/film-policja-falszuje-dowody/

 

 

 

KOMENTARZE

 • :))
  ...no nareszcie jakieś pozytywne wiadomości...
 • @
  "Jeżeli świat was nienawidzi, wy wiecie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. 19 Gdybyście byli częścią świata, świat kochałby to, co jest jego własnością. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które wam powiedziałem: Niewolnik nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; jeżeli moje słowo zachowywali, wasze też będą zachowywać. 21 Ale to wszystko będą czynić przeciwko wam z powodu mego imienia, ponieważ nie znają tego, który mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie powiedział im, nie mieliby grzechu; teraz jednak nie mają nic na usprawiedliwienie swego grzechu. 23 Kto nienawidzi mnie, nienawidzi też mego Ojca"
  (Jn15:18 NW)
 • @trybeus 07:54:03
  "„Szczęśliwi jesteście, gdy was lżą i prześladują, i ze względu na mnie kłamliwie mówią przeciwko wam wszelką niegodziwość. 12 Radujcie się i skaczcie z radości, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków przed wami"
  (Mt 5:11-12 NW)
 • @trybeus,
  Na Twoim miejscu, nie podskakiwałbym z radości.

  Twój KrK nie ma najlepszych notowań na Kremlu.
 • @roux 08:44:18
  Witaj.

  W 1933 wypróbowano te same metody w pewnym "demokratycznym" państwie.

  A rechoczący i szczujący pomocnicy za kilka lat często podzielili los szykanowanych_ vide KL Dachau.

  Pozdrawiam
 • @
  sam tytuł tej notki jest nadużyciem ,a właściwie niepotrzebną prowokacją bo nie można sobie zwykle zakładać ,że jakieś rosyjskie zabiegi mogą znaleźć poklask w Polsce na tyle duży ,że zostaną też tu wprowadzone
 • @puuuq 09:21:28
  // bo nie można sobie zwykle zakładać ,że jakieś rosyjskie zabiegi mogą znaleźć poklask w Polsce na tyle duży ,że zostaną też tu wprowadzone//

  A w cywillizowanej Francjii(i to sprzed islamistycznych zamachów) można było zakładać??

  https://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wiadomo%C5%9Bci/regiony/francja/francja-zwraca-bezprawnie-zaj%C4%99te-pieni%C4%85dze/
 • @reflexión 10:35:17
  Francja to nadal nie Polska a ich pomysły to nie pomysły Rosjan a pojęcie
  "cywilizacja" w odniesieniu do Francji wcale nie musi iść w parze z zachowaniem rozsądku
 • @via vitae 09:01:10
  /Twój KrK nie ma najlepszych notowań na Kremlu/ skoro popiera ukraińskie ludobójstwo w Donbasie, to trudno się Kremlowi dziwić
 • @via vitae 09:13:55 należy dodać, że
  to "demokratyczne państwo" miało poparcie Watykanu a zwłaszcza papieża Piusa XII

  Pozdrawiam
 • @roux 11:23:13
  Watykan otwarcie poparł NSDAP, kosztem Katolickiej Partii Centrum.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Partia_Centrum

  12 marca 1933 kardynał Michael von Faulhaber został przyjęty w Rzymie przez papieża Piusa XI. Po powrocie oznajmił:

  Po moich ostatnich przeżyciach w Rzymie wśród najwyższych kręgów, o których nie mogę tutaj mówić, muszę powiedzieć, że mimo wszystko odkryłem większą tolerancję odnośnie nowego rządu... Pozwólcie nam porozmyślać nad słowami Ojca Świętego, który podczas konsystorza, bez wymieniania jego imienia, zwrócił całemu światu uwagę na Adolfa Hitlera jako na męża stanu, który pierwszy, zaraz po samym papieżu, podniósł swój głos przeciwko bolszewizmowi[16].

  Na spotkaniu gabinetu 20 marca 1933 roku Hitler „pewny siebie oznajmił”, że Partia Centrum dostrzegła teraz konieczność Ustawy o pełnomocnictwach i że „przyjęcie Ustawy o pełnomocnictwach także przez Centrum oznaczałoby wzmocnienie prestiżu wobec obcych państw”[17]. Wcześniej w marcu 1933 biskupi zalecali katolikom, aby głosowali na Partię Centrum w wyborach zaplanowanych na 5 marca 1933. Jednakże dwa tygodnie później nastąpiła radykalna zmiana wcześniejszego stanowiska i biskupi pozwolili Partii Centrum oraz Bawarskiej Partii Katolickiej na głosowanie za Ustawą o pełnomocnictwach, która dała Hitlerowi władzę dyktatorską 23 marca[18].
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat
 • jaką organizacją są świadkowie Jehowy ?
  czasami mam wizytę Świadków Jehowy. Słuchają tak samo chętnie, jak opowiadają, lecz nie miałem wrażenia, że to, co im powiedziałem było czymkolwiek innym, niż czystą taktyką w formie uprzejmości, a nie zauważeniem moich wypowiedzi, które miały treść i na które możnaby odpowiedzieć.
  Gdy zazwyczaj byli to tubylcy, zdarzyło się kilka razy, że pojawili się sami Jankesi.
  Gdyby tak już z tego wyciągnąć wnioski, to byłyby one takie: Świadkowie Jehowy to w wysokim stopniu zdyscyplinowana, zindoktrynowana organizacja z główną siedzibą w USA - to nie ulega wątpliwości.
  Wydaje mi się pewne, że większość członków tej organizacji są żarliwymi chrześcijanami. Lecz ta organizacja nadaje się świetnie, ażeby jakieś inne organizacje mogłyby w niej działać – to się aż rzuca w oczy.
  Co się Rosjanom w tej organizacji nie spodobało ? Ich powiązanie i sterowanie z USA ? Czy też znaleźli jakieś konkretne poszlaki na działalność w rodzaju NWO, czy szpiegowskiej ? Jakby nie było jest oczywiste, że ta organizacja jest potencjalnym zagrożeniem w czasie, gdy USA przygotowuje wojnę przeciw Rosji. To jest poszlaka na to, jak bardzo Rosja widzi bliskie realne zagrożenie wojną.
 • @puuuq 09:21:28
  ///bo nie można sobie zwykle zakładać ,że jakieś rosyjskie zabiegi mogą znaleźć poklask w Polsce na tyle duży ,że zostaną też tu wprowadzone///

  Można zakładać, jeżeli posiada się wiedzę na ten temat.
  A sprawa przedstawia się tak: w latach 2005-2007, gdy PiS uczestniczyło w sprawowaniu rządu, pojawił się projekt, by osoby, które odmawiają z powodów przekonań religijnych służby wojskowej, trafiały do więzienia, jak to było za czasów PRL-u.

  Szczęściem dla wielu ta formacja polityczna zbyt krótko w tamtym czasie była u władzy, a od 1 stycznia 2010 roku zmienił się sposób weryfikacji do Armii Polskiej, i co ważniejsze, ostatni pobór odbył się w 2008 roku.
  Jednak obecnie pojawiła się koncepcja obowiązkowej służby wojskowej, co w niedługim czasie może zostać zrealizowane.

  W ten oto sposób powrót poprzednich planów, związanych z osadzaniem "niepokornych" w więzieniach, będzie można w świetle "prawa" zrealizować.
  Tylko, że to będzie miało bardziej rosyjski wzorzec, niż proeuropejski.
 • Dlaczego ich ścigają...
  Świadkowie to religia monoteistyczna, natomiast Putin to car, bóg no i każda organizacja, która zakazuje klękania przed takim bałwanem jak Putin jest organizacją ekstermistyczną... Putin to car, i skończy jak car..... pamiętacie jego "intronizację".... Pozytywne wiadomości to by były trybeus, jak by zdelegalizowali instytucję pt Kościół Gadolicki... to dopiero jest mafia i zorganizowana grupa przestępcza....
 • @Leon. 12:27:39
  "Potem ujrzałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego wielką władzę; i ziemia rozświetliła się od jego chwały. 2 I zawołał silnym głosem, mówiąc: „Upadła! Upadła metropolia Babilon Wielki i stała się miejscem mieszkania demonów i kryjówką wszelkiego nieczystego wyziewu, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i znienawidzonego! 3 Bo z powodu wina gniewu jej rozpusty wszystkie narody padły ofiarą i królowie ziemi dopuszczali się z nią rozpusty, a wędrowni kupcy ziemscy wzbogacili się przez moc jej bezwstydnego zbytku"
  (Obj 18:1 NW)
 • @danekbb 12:05:38
  :)))))

  Miałbyś rację, gdyby nie fakt, że Świadkowie Jehowy nie mieszają się do polityki i nie biorą udziału w żadnych szkoleniach paramilitarnych, a wręcz przeciwnie.
  Trzymają się zasad, które określa Słowo Boże, Biblia:

  Jezus o swoich naśladowcach powiedział:

  - "Nie są częścią świata, jak i ja nie jestem częścią świata" (Jana 17:16 NW).

  Proroczo o sługach Bożych czytamy:

  - "... I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania" (Izajasza 2:4 NW);

  A co na to pierwsi chrześcijanie:

  "Ze starannego przeglądu wszystkich dostępnych informacji wynika, że do czasów Marka Aureliusza [cesarz rzymski od 161 do 180 n.e.] żaden chrześcijanin nie został żołnierzem; żaden też żołnierz, gdy stał się chrześcijaninem, nie pozostawał w służbie wojskowej" (E. W. Barnes, The Rise of Christianity.

  "[Chrześcijanie] odmawiali wzięcia jakiegokolwiek czynnego udziału w administracji państwowej Cesarstwa i w jego obronie zbrojnej. (...) Niemożliwością było, aby chrześcijanin mógł zostać żołnierzem, dostojnikiem państwowym bądź władcą, nie wyrzekając się tym samym obowiązku bardziej uświęconego" (Edward Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego).
 • @Ben Nechar 12:40:26
  niby racja. Tylko po 1sze jedno z wydań chrześcijańskich to krzyżowcy, IRA, i podobni. Może tego na 1szy rzut oka nie widać w 10 przykazaniach, lecz i głupota jest grzechem albo że bycie chrześcijaninem nie zapewnia uwolnienie się od wrogich działań.
  Sami Świadkowie Jehowy są tak zindoktrynowani, że żadnemu nie możnaby powierzyć bardziej skomplikowanego zadania. Lecz przecież centrala może podesłać jakiejś gminie "brata" z innej gminy ;)
  To jest tylko teoretyzowanie, lecz faktem jest, iż ta organizacja jest idealna do realizacji specjalnych akcji wrogiich sił. Czy to się stało - nie wiemy. Warto byłoby wiedzieć, gdyż wcale interesujące wnioski możnaby wyciągnąć o Rosji teraz, o tym co oni wiedzą, co sądzą. Jedno tylko wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobne, gdyż nielogiczne i sprzeczne z dotychczasową i obecną praktyką, że Rosja zdecydowała się na brutalne prześladowanie chrześcijan ot tak sobie, gdyż konfesja im nie odpowiada - to zupełnie nie pasuje do ich postępowania w stosunku do innych religii, czy chrześcijańskich odłamów. Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem jest, że Rosja widzi w działalności Świadków Jehowy zagrożenie i ma do tego poważne poszlaki, czy dowody.
 • @Leon. 12:27:39
  //Świadkowie to religia monoteistyczna//


  buaaahhhaaaaaaaaaaaaaaahaaahaaahaaaa:)))))))))))
 • @roux 08:44:18
  to nie lżenie ani prześladowanie...to robienie zwykłego porządku z religijnymi pralniami:)) nie rób już z siebie męczennika na siłę...
 • @danekbb 13:04:33
  Mówisz o Świadkach Jehowy i stawiasz znak równości z krzyżowcami i IRA?

  Danek, jesteś tak zindoktrynowany, że nie potrafisz logicznie myśleć?
 • @trybeus 13:18:41
  A Ty jak zwykle nie potrafisz zatrybić i pleciesz co ślina na język przyniesie.
  Podaj rękę Bara-bar.
  "Pralnie", to Banki, które wykorzystywał Watykan. Na to są dowody.
  Na Twoje ohydne pomówienia już nie.
 • @Ben Nechar 13:55:30
  Trywializowanie, zamiast argumentów? To metoda, od której jego nick /trybeus/ pochodzi.

  Pozdrawiam
 • @Ben Nechar 12:19:59
  jeśli t zw służba wojskowa zostanie przywrócona , to każdy do niej zdolny nie może się od niej uchylać , tu nie może być żadnych wyjątków , tym bardziej ,że taka służba jest wyróżnieniem a nie jakąś karą , jeśli ktoś tego nie rozumie , t zn ,że nie czuje więzi z ojczyzną ,nawet pacyfista może być w armii dobrze zagospodarowany czyli sprawa służby wojskowej nie jest przyczynkiem do dyskryminacji czyli nie mieści się w zakresie obaw o naruszenie wolności wyznaniowej bo z tego wiem , to w ramach takiej służby strzela się co najwyżej do tarczy a nie do ludzi czyli nawet jacyś pacyfistyczni ekstremiści nie muszą się obawiać ,że kogoś skrzywdzą
 • @puuuq 15:08:20
  ///bo z tego wiem , to w ramach takiej służby strzela się co najwyżej do tarczy a nie do ludzi///

  Widziałeś te tarcze?
  Ja do nich strzelałem. Ba, byłem szkolony do zabijania ludzi w czasie działań wojennych, a także w warunkach pokojowych, np. przy wiecach.
  Dźgałem bagnetem w stosowne miejsca odpowiednio przygotowane manekiny.
  Zatem nie tylko strzelanie należy brać pod uwagę.

  W czasie "akcji" pierwszomajowych, na których byłem dwa razy we Wrocławiu, w samochodzie mieliśmy skrzynię z ostrą amunicją (kilka tysięcy sztuk).
  Nie jechaliśmy tam z powodu Twoich nieprzemyślanych słów i Twojego braku wiedzy, ale ze świadomością, że gdy dostaniemy rozkaz użycia broni, którą jest nie tylko karabin, wykonamy go.

  Kiedy czytam takie nieprzemyślane wypowiedzi, które są wynikiem niewiedzy, to co mogę pomyśleć o takim bajarzu, jak Ty, który broni czegoś, czego nie ogarnia umysłem?
 • @puuuq 15:08:20
  ///jeśli t zw służba wojskowa zostanie przywrócona , to każdy do niej zdolny nie może się od niej uchylać , tu nie może być żadnych wyjątków///

  Wg czyjego prawa Twoje wnioski?
 • @Ben Nechar 15:22:17
  po co te niepotrzebne emocje , też mam za sobą dwuletni pobyt w armii i to w dość trudnym okresie t zw stanu wojennego ,czym innym jest szkolenie do zabijania i samo zabijanie , czyli wg Ciebie armia jest zbędna bo już nigdy nie zajdzie potrzeba obrony ? i to jest ta Twoja mądrość ? kto z nas jest w tym przypadku "bajarzem " ?
 • @Ben Nechar 15:34:38
  // Wg czyjego prawa Twoje wnioski //............to nie są żadne moje wnioski ale podstawa bytu każdego państwa
 • @puuuq 15:48:04
  Dziwne, w większości krajów, gdzie ludzie, którym sumienie wyszkolone na Biblii nie pozwala zaprawiać się do mordowania bliźnich, a tym bardziej swoich duchowych braci, nie ma problemów, by takiej służby nie odbywali.

  Nie bez powodu pytam o "prawo".

  - "... Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom" (Dzieje Ap. 5:29 NW).

  Rozumiem, że prawo Boże to dla Ciebie nic nie warta treść.
 • @puuuq 15:42:39
  Przed Rosją ma mnie ta armia obronić? :-)
  Nie wygłupiaj się chłopie. Wracaj do szkoły uczyć się historii Polski z ostatniego 1000 lat.
 • @Ben Nechar 15:56:41
  to bądź sobie posłuszny komu tam chcesz ale nie próbuj tu publicznie lekceważyć i mieć sobie za nic ludzi armii , a gdy ci Rosjanie już się tu pojawią to zachęcam do kolaboracji , Bóg Ci to z pewnością nie tylko wybaczy ale zapewni miejsce obok innych "zasłużonych " ,te wskazówki odnośnie edukacji lepiej zachowaj dla swoich dzieci albo jeszcze lepiej , "braci i sióstr w wierze"
 • @trybeus 13:17:07
  Obawiam się, że chyba nie rozumiesz słowa "monoteizm"
 • @trybeus 13:18:41
  Rozumiem, że jako katolika, Biblia Cię nie interesuje?
 • @puuuq 16:18:57
  ///nie próbuj tu publicznie lekceważyć i mieć sobie za nic ludzi armii///

  A z których słów wynika lekceważenie, albo branie za nic?
  Czy wykazanie dysproporcji między armią Rosji a armią polską jest braniem jej za nic?

  Puszczasz słowa na wiatr, gdy nie masz wiele do powiedzenia, słowa, które są kłamliwe i insynuujące niewłaściwe pobudki.

  Masz wolę mordowania i szkolenia się do tego, Twoja sprawa.
  Jednak nie odbieraj mi prawa, którego mi nie dałeś, bym mógł swobodnie w takich kwestiach się wypowiadać.
 • GLOBALNA EKSTERMINACJA CHRZESCIAN
  Jest to caly wielki diabelski plan LIKWIDACJI CHRZESCIAN.
  W USA i Europie!

  http://conservative-daily.com/2016/09/10/obamas-refugee-policy-syrian-christians-need-not-apply/
 • @roux 17:50:58
  Można sprawdzić w słowniku Doroszewskiego

  http://doroszewski.pwn.pl/fragment/396/045/04530/045307-00.png
 • @roux 17:52:11
  Odnoszę takie wrażenie, że niektórzy nie mają pojęcia, o czym mówią. Pragną zabłysnąć niczym gwiazda, a tymczasem walą głupotą z takim impetem, niczym piorun w ziemię :-)
 • @Ben Nechar 18:22:47
  Przypomina się sztuka Moliera "Mieszczanin szlachcicem";

  Nauczyciel filozofii

  Chce pan napisać wierszem?

  Pan Jourdain

  Nie, nie; nie chcę wierszy.

  Nauczyciel filozofii

  Wolisz zatem prozą?

  Pan Jourdain

  Nie, nie; ani wierszem, ani prozą.

  Nauczyciel filozofii

  Musi być albo jedno, albo drugie.

  Pan Jourdain

  Czemu?

  Nauczyciel filozofii

  Z tej przyczyny, iż dla wyrażenia myśli posiadamy jedynie wiersz lub prozę.

  Pan Jourdain

  Tylko wiersz lub prozę?

  Nauczyciel filozofii

  Tak, panie. Wszystko co nie jest prozą, jest wierszem, a wszystko co nie jest wierszem, jest prozą.

  Pan Jourdain

  A tak jak się mówi, to co jest takiego?

  Nauczyciel filozofii

  To proza.

  Pan Jourdain

  Jak to? Więc kiedy mówię: „Michasiu, podaj mi pantofle i przynieś krymkę”, to jest proza?

  Nauczyciel filozofii

  Tak, panie.

  Pan Jourdain

  Daję słowo, zatem ja już przeszło czterdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żadnego pojęcia! Jestem panu najszczerzej obowiązany, żeś mnie pouczył.
 • @via vitae
  Jak długo jeszcze ?. Nie wiem. Pozdrawiam i polecam. http://watchtower.org.pl/podolski_hitler_i_zydzi.php
 • @roux 17:52:11
  ale o jakiej religii bajdurzysz, przecież jesteście sektą...:)))))a stawiacie się na piedestale obok "religii monoteistycznych":)to tak jak coś się przyklei do burty i wrzeszczy "płyniemy!!!!:)))
 • @trybeus 20:01:29
  Kto o zdrowych zmysłach chciałby się stawiać obok "religii monoteistycznych", które Biblia nazywa Babilonem wielkim?

  "Chrześcijaństwo jest obecnie najliczniej reprezentowaną religią na świecie[21].

  Dziś istnieje już 41 tys. odłamów i wspólnot kościelnych[22]. Liczbę tę zawyżają liczne niezależnie działające, choć sobie pokrewne wspólnoty protestanckie; często spotyka się z liczbą 21 nurtów (tradycji) protestanckich. "
  Wikipedia

  Czytasz Biblię? nie przypuszczam, bo wtedy byś wiedział:

  "„Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Rozpoznacie ich po ich owocach. Czyż zbiera się z cierni winogrona albo z ostu figi? 17 Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy; 18 drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydawać owocu wybornego. 19 Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień. 20 Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach"
  ;(Mt 7:15-20 NW)
 • @Repsol 19:09:15
  http://watchtower.org.pl/podolski_nwt.php oraz całość http://watchtower.org.pl – strona sama siebie określa jako "niezależny serwis", a jako całość nie ma strony głównej i wielu podstron. Nie mamy żadnej informacji, kto przygotowuje do niej materiały, i czy robi to rzetelnie. O bezstronności nie ma nawet mowy.

  Rzetelność - to nie Twoja domena.
 • @Ben Nechar 20:51:37
  Proszę nie robić tu za klauna . Kończąc dyskusję zalecam. http://parezja.pl/kto-wspieral-hitlera-kosciol-czy-swiadkowie-jehowy/
 • @Repsol 21:38:43
  Klaunem jest ten, który korzysta z niesprawdzonej wiedzy i powiela bajki.
  Jak napisałem, rzetelność - to nie Twoja domena.
 • @Repsol 19:09:15
  W każdym porządnym domu Jest instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna zwana też odpływową lub ściekową. Z wodociąów pobiera się wodę do picia, gotowania, prania i mycia. Zużyta w ten sposób ciecz wraz produktami przemiany materii, trafia do kolektorów ściekowych albo do szamba.

  W związku z powyższym mam do Ciebie pytanie:

  Dlaczego czerpiesz z "szamba", tj stron odstępców, nie tylko sam się tym "żywisz", ale polecasz to czynić innym?

  Jeżeli o mnie chodzi, preferuję wodę źródlaną z prawidłowo konserwowanej " instalacji wodociągowej",
  np. https://www.jw.org/pl/
 • @
  Papież Pius XII nie popierał Hitlera. Koniec, kropka!

  (Zdjęcie z papieżem nawet Repsol może sobie zrobić.)
 • @Zdzich 16:26:17 racja
  Papież Pius XII nie popierał Hitlera do 1939 roku z tego prostego powodu, że dopiero w 1939 został papieżem, wcześniej popierał go jako watykański sekretarz stanu Pacelli. Nie popierał również Hitlera po 1945, bo Hitler już nie żył.
 • skorumpowani, brudni, źli.
  Było to w latach dziewięćdziesiątych. Jako zarejestrowany Kościół (nie Świadkowie)wynajmowaliśmy odpłatnie aulę w liceum na niedzielne nabożeństwa. W wakacje przerwa. Przed końcem wakacji pastor poszedł uzgodnić dalsze warunki wynajmu. A tu dyrektor szkoły że nie może. Po krótkiej gimnastyce przyznał się, że proboszcz najbliższej parafii nie zgodził się na dalszy wynajem. Pastor udał się do proboszcza aby zweryfikować to zamieszanie, a proboszcz nie przyznał się do swego zakazu. Kto kłamał? Dyr. liceum, czy proboszcz?
  Przedstawiciele korporacji religijnej na której czele stoi władca absolutny uzurpują sobie prawo do decydowania o zniewalaniu Polaków.

  Pogański kraj, pogańskie obyczaje.
  Co ciekawe, to postawa sukienkowych coraz bardziej uderza w nich samych. Gdy ewangelizuję młodzież, to większość z nich odżegnuje się od korporacji watykańskiej. Bałwochwalnie pustoszeją. Tylko zwasalizowani politycy, szantażowani i skorumpowani pozwalają jeszcze szarogęsić się sukienkowym. Ale naród coraz bardziej wypina się na Watykan.
  Najgorsze jednak jest to, że Polacy postrzegają KRk jako chrześcijaństwo i widząc zepsucie kleru, jednocześnie odsuwają się od Boga.
 • @von Finov 18:49:54
  Podobną sytuację przeżyliśmy, gdy wynajmowaliśmy w latach 90 salę gimnastyczną na uroczystość Pamiątki. Pod wpływem kleru dyrektor zerwał umowę.

  A oto jak wygląda pseudoewangelizacja z końmi w roli głównej:

  http://www.tvn24.pl/karawana-bozego-milosierdzia-ciagnieta-przez-poranione-konie,677686,s.html
 • @von Finov 18:49:54
  "Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Koniakowie ks. Jerzy K. (diecezja podaje jego pełne nazwisko) złożył na ręce Ordynariusza Bielsko-Żywieckiego ks. bp. Romana Pindla prośbę o zwolnienie z pełnienia funkcji proboszcza oraz o zgodę na zamieszkanie poza parafią. Ks. bp Roman Pindel przychylił się do obu tych próśb, jednocześnie mianując tymczasowym administratorem parafii w Koniakowie ks. wikariusza Grzegorza Tomaszka" - czytamy w oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronie diecezji. Władze kościelne zapewniają, że działanie jest "zgodne z normami Kongregacji Nauki Wiary i instrukcją Konferencji Episkopatu Polski, i ma na celu rzetelne zbadanie i wyjaśnienie wątpliwości powstałych wokół osoby ks. Jerzego K.".
  Usunięcie jest konsekwencją afery, która wybuchła niedawno, gdy pochodzący z Trójwsi Beskidzkiej Krystian Legierski przyznał, iż był molestowany przez księdza w czasach, kiedy pełnił posługę ministranta (miał wtedy 10 lat). Legierski wyjawił ten sekret kilka lat temu podczas rozmowy z Piotrem Najsztubem, a niedawno powtórzył to w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".
  - Ksiądz namawiał mnie, żebym przyszedł obejrzeć z nim film wideo. Okazało, że na kasecie znajdował się film pornograficzny, ksiądz na początku zaczął tłumaczyć, że został oszukany przez sprzedawcę, później jednak zaczął mnie dotykać, a sam się onanizował - opowiadał Legierski.
  Teraz okazało się, że nie tylko on rzuca podobne oskarżenia pod adresem księdza. Do cieszyńskiej prokuratury wpłynęło już zawiadomienie w tej sprawie. Oskarżony ksiądz wszystkiemu zaprzecza twierdząc, że to nagonka na jego osobę.
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/koniakow-odwolano-ksiedza-ktory-mial-molestowac-dzieci/rb72ey7

  Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Koniakowie ks. Jerzy Kiera złożył na ręce Ordynariusza Bielsko-Żywieckiego ks. bp. Romana Pindla prośbę o zwolnienie z pełnienia funkcji proboszcza oraz o zgodę na zamieszkanie poza parafią.
  Ks. bp Roman Pindel przychylił się do obu tych próśb, jednocześnie mianując tymczasowym administratorem parafii w Koniakowie ks. wikariusza Grzegorza Tomaszka.
  Postępowanie to jest zgodne z normami Kongregacji Nauki Wiary i instrukcją Konferencji Episkopatu Polski, i ma na celu rzetelne zbadanie i wyjaśnienie wątpliwości powstałych wokół osoby ks. Jerzego Kiery.
  http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-ks-proboszcza-w-koniakowie/
 • @via vitae
  ''Wolność wyznania - jak długo jeszcze w naszym kraju?''


  w ''waszym kraju''??? a usa, niemcy..., nie są ''waszym krajem''???
 • @Bara-bar 21:20:58
  Na pewno nie miałem na myśli Twojego kraju, Norwegii:))
 • @via vitae 19:14:31
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-8KM3ItxDvw

OSTATNIE POSTY

więcej
 • RELIGIE

  Limbus - teologiczny zwrot o 180 stopni

  Z Zaduszkami związane są tzw.wypominki, mające na celu uwolnienie zmarłych od mąk czyśćcowych. Na kanwie tej niebiblijnej doktryny, zrodziła się kolejna obrażająca Boga nauka o Limbusie, czyli miejscu dla zmarłych nieochrzczonych niemowląt. czytaj więcej

 • RELIGIE

  Jakie jest prawdziwe źródło fenomenu Medjugorie?

  (..)pierwsze "objawienia" (i prawdopodobnie większa cześć kolejnych zjawisk) są "więcej niż naturalne", to znaczy, pochodzą od złych duchów, których owoce widać w nieposłuszeństwie, kłamstwach i innych moralnych upadkach” - Ks. prof. M. Hauke czytaj więcej

 • RELIGIE

  Follow JC Go - święte pokemony?

  ​Już niedługo uroczystość Wszystkich Świętych, więc przedstawiciele Watykanu uznali, że nadszedł czas, by wszystkich tych świętych... złapać w aplikacji mobilnej Follow JC Go, do złudzenia przypominającej popularne Pokémon Go. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 267 komentarze: 5370