Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
65 postów 693 komentarze

Przekonaj się

via vitae - Sol vitae - sapientia. Sal vitae - amicitia. Panis vitae - temperantia. Vita vitae - conscientia.

"Co Bóg złączył" - proces kanoniczny unieważni?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela."(Mt. 19:5,6 BT)

    Nie od dziś wiadomo, że Kościół Rzymskokatolicki stoi na stanowisku nierozerwalności związku małżeńskiego.  Jednym słowem, nie uznaje rozwodów.  Każdego zaś wiernego, który by się rozwiódł, spotykają ograniczenia w zakresie dostępu do niektórych posług, np. nie można ponownie wstąpić w tzw. sakramentalny związek małżeński. 
    Jednak rozwody w rodzinach katolickich są faktem i to coraz powszechniejszym. Ocena tego zjawiska jest złożona i nie chciałbym w tej chwili poświęcać temu miejsca. Bezspornym pozostaje fakt, iż ludzie z rozbitych małżeństw, chcą na nowo zakładać rodziny, nie rezygnując zarazem z pełnego uczestnictwa  w życiu kościoła. 
    Jedyną alternatywą dla wierzących katolików albo chcących za takich uchodzić, jest unieważnienie małżeństwa, ustalane w długotrwałym i kosztownym procesie kanonicznym. Dlatego wszyscy zainteresowani z aprobatą przyjęli działania papieża Franciszka w tej kwestii.
    Otóż  papież Franciszek postanowił, by uprościć i przyspieszyć proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W wydanych dokumentach wprowadzono zasadę szybkiego postępowania w takich przypadkach jak brak wiary i aborcja.
    W Watykanie opublikowano dwa motu proprio: "Mitis Iudex Dominus Iesus" – dotyczący zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz "Mitis et misericors Iesus" - zmian w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Wejdą one w życie 8 grudnia tego roku. 
    Jedną z największych nowości zawartych w dokumencie w formie motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" jest właśnie tzw. szybki proces w sprawach, w których - jak podkreślono - istnieją ewidentne przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa. Wśród nich wymieniono także m.in. krótkie pożycie małżeńskie, pozostawanie w związku pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa lub zaraz potem, zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej bądź faktu posiadania dzieci zrodzonych z poprzedniego związku albo pobytu w więzieniu. Kolejne powody to przemoc fizyczna i niepoczytalnośćpotwierdzona orzeczeniem lekarskimPonadto Franciszek postanowił, że w przypadku, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane, niepotrzebny jest proces, by stwierdzić jego nieważność.
W takich przypadkach orzeczenie nieważności małżeństwa będzie można od tej pory uzyskać w ciągu 45 dni. Nowa przyspieszona procedura pozwoli biskupom unieważnić małżeństwa, jeżeli oboje małżonkowie bezpośrednio o to poproszą. 
 
 
                                        *    *    *    *     *
     
   Nie wszystkim jednak rewolucyjne zmiany Franciszka są w smak.  "Gdy mentalność rozwodowa opanowuje miliony katolików, to lekarstwem na to zjawisko jest formacja i wspieranie walczących o wierność i nierozerwalność, a nie ułatwianie procedur orzekających nieważność małżeństwa" - napisał na swoim profilu na Facebooku Tomasz Terlikowski. Odniósł się tym samym do dwóch nowych dokumentów, które właśnie opublikowała Stolica Apostolska, dotyczących zmian procedur orzekania nieważności małżeństwa.
 
"Wiele wskazuje na to, że wprowadzone obecnie zmiany nie są odpowiedzią na powiew Ducha Świętego, którym miał być synod na temat małżeństwa i rodziny, ale raczej ducha czasów, który wieje ze świata.” - skomentował tę decyzję Tomasz Terlikowski na swoim profilu na Facebooku.
                                                    * * * 
 Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, cisną się na usta pytania:
       Czy  procesy w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, nie są w    istocie  rozwodami? 
        A  ciągle wydłużany katalog przesłanek do stwierdzenia nieważności, nie otwiera drzwi(ba! nie przerywa tamy) dla jeszcze większej liczby tych ‘kryptorozwodów’? 
 I najważniejsze:
                         Co na temat rozwodów mówi Biblia, a w szczególności Jezus?
 
Pierwsze dwa pytania postawiłem retorycznie. Na trzecie znajdziemy odpowiedź w Ewangelii wg Mateusza, rozdział 19: 
 „(3) Podeszli do Niego faryzeusze i zapytali Go podstępnie: - Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? (4) Odpowiedział: - Czy nie czytaliście, że "Stwórca na początku stworzył ich mężczyzną i kobietą"? (5) I powiedział: "Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się z żoną i oni dwoje staną się jednym ciałem". (6) Tak że już nie są dwojgiem (ludzi), ale jednym człowiekiem. Tak więc co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (7) Mówią Mu: - To dlaczego Mojżesz kazał "dać list rozwodowy i rozwieść się"? (8) Mówi im: - Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z powodu waszego zatwardziałego serca, ale na początku tak nie było. (9) Powiadam wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży.” (Biblia Poznańska)


Z nauczania Jezusa płyną proste prawdy:
   
Po pierwsze: Twórcą małżeństwa jest sam Bóg.
 
Po drugie:   Małżeństwo jest święte w oczach Bożych i nie wolno mnożyć,  a także  usprawiedliwiać przesłanek do stwierdzenia jego nieważności czymówiąc bez ogródek, rozwodu.
 
  
Po trzecie: Jedynym powodem do rozwodu, którą podał Jezus,  jest rozpusta jednego z małżonków.


 
 
    Kogo zatem usłuchasz i czyj punkt widzenia jest Ci bliższy  - 

        współczesnych duchownych czy Boga, który udzielił pełnego   poparcia swojemu Synowi, mówiąc: 

           „Gdy on jeszcze mówił, oto ocienił ich jasny obłok i oto głos  z obłoku        powiedział: „To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem; jego słuchajcie” (Mt 17:5  NW)” ?
 

                                          

   

___________________________________________________________________________________

 

  

KOMENTARZE

 • Witaj
  / Czy procesy w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, nie są w istocie rozwodami?/
  Kolejny przykład manipulacji i lekceważenia wyraźnych nakazów biblijnych.
  Czyżby KK, chcąc przypodobać się światu, odstępował od własnych zasad?

  "28 Mężowie powinni tak miłować swe żony, jak własne ciała. Kto miłuje swą żonę, ten samego siebie miłuje, 29 bo nigdy nikt nie miał w nienawiści swego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus — zbór, 30 ponieważ jesteśmy członkami jego ciała. 31 „Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje staną się jednym ciałem”. 32 Wielka jest ta święta tajemnica. A ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i zboru. 33 Ale niech też każdy z was z osobna tak miłuje swoją żonę, jak samego siebie, żona zaś winna mieć głęboki respekt dla swego męża.
  (Ef 5:28-33 NW)
 • Co Bog zlaczy...!!!
  Bog, a nie czlowiek!!!

  Mieszacie tu dwa pojecia.

  Cytat podany w arcie mowiacy o liscie rozwodowym dotyczy Prawa Mojzeszowego i podlegajacych TEMU Prawu!!!


  ''„(3) Podeszli do Niego faryzeusze i zapytali Go podstępnie: - Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu?...''


  Ponizej o tych, ktrorzy prawu Mojzeszowemu niepodlegaja:

  ''(10) Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża.
  (11) Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony.

  (12) Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala.
  (13) Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje.
  (14) Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.

  (15) Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie.

  Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg.

  (16) A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? '' (1Kor.7:10-16)
 • @roux 10:33:10
  || Czyżby KK, chcąc przypodobać się światu, odstępował od własnych zasad? ||

  To oczywiście pytanie retoryczne, ponieważ Biblijne nakazy dawno zostały zarzucone.

  Mnie zastanawia coś jeszcze. Pomimo tak radykalnych zmian, Watykan twierdzi, że nie ma zmian, tj. że stanowisko KK w sprawie rozwodów się nie zmienia.

  "Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych kardynał Francesco Coccopalmerio przypomniał, że proces kanoniczny ma na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa. - Tu nie chodzi o proces, który prowadzi do unieważnienia małżeństwa - dodał, podkreślając, że "nieważność to coś innego niż unieważnienie""

  Ręce opadają...
 • @Bara-bar 10:48:07
  ||Cytat podany w arcie mowiacy o liscie rozwodowym dotyczy Prawa Mojzeszowego i podlegajacych TEMU Prawu!||

  Owszem, jednak zasada, którą podał Jezus - "każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży"-
  obowiązuje wszystkich uczniów i naśladowców Jezusa.
 • @via vitae 13:11:56
  ''Owszem, jednak zasada, którą podał Jezus - "każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży"-
  obowiązuje wszystkich uczniów i naśladowców Jezusa.''
  //

  Nie, poniewaz kobiety tez sa uczennicami Chrystusa!
  A ten fragment mowi o mezczyznach!

  Czy w Biblii wystepuje slowo 'zona', lub 'zeni'?
 • @Bara-bar 15:27:33
  || Nie, poniewaz kobiety tez sa uczennicami Chrystusa!
  A ten fragment mowi o mezczyznach! ||

  Poważny błąd logiczny.

  Akurat w tej rozmowie, Jezus prowadził rozmowę z mężczyznami.

  Czy sądzisz, że mężczyznom zezwalał na rozpustę, a tylko kobietom nie ?

  W Biblii często określone nakazy, rady, przykazania, wezwania, kierowane są do mężczyzn i chłopców, co wcale nie oznacza, że nie dotyczą też kobiet.

  Np "Bądź mądry, mój synu, i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga." PRZYSŁ 27:11

  "Mądry syn rozwesela ojca, lecz człowiek głupi gardzi swą matką" PRZYSŁ 15:20
 • @via vitae 16:34:55
  OK, czyli kiedy maz bije zone, chce ja zabic, to ma ona prawo do 'rozwodu'?

  Co w Biblii znaczy rozwod?

  I powtarzam moje pytanie:

  Czy w Biblii wystepuje slowo 'zona', lub 'zeni'?
 • @via vitae 16:34:55
  I jeszcze jedno, zadam ci inne pytanie:

  Czy jesli TS-swiadek wierny- oglosi jutro nowe swiatlo i powie, ze dusza jest niesmiertelna, to coz ty zrobisz?

  a) Odejdziesz od organizacji? A jesli tak, to gdziesz ty pojdziesz?

  b) nie odejdziesz, lecz pozostaniesz lojanym?

  Czy umiesz odpowiedziec?
 • @Bara-bar 18:46:26
  /dusza jest niesmiertelna, to coz ty zrobisz?/

  czy trudno Ci było odstawić prochy?
 • @roux 19:28:04
  ''czy trudno Ci było odstawić prochy?''
  //

  To wam prochy podaja, abyscie im byli posluszni???
 • @Bara-bar 18:46:26
  || Odejdziesz ...? ||  Nie chciałbym przypominać tych, którzy opuścili grono uczniów Pana Jezusa:))


  "60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 65 Rzekł więc: "Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca". 66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga". 70 Na to rzekł do nich Jezus: "Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem"" (Jn 6:60-70 BT)
 • @Bara-bar 20:05:51
  Skąd masz takie wiadomości?
  Zachowujesz się jak watykańska V kolumna, powtarzasz papieskie bzdury.
 • @via vitae 21:16:43
  Jak tak dalej pójdzie, to KK będzie musiał zająć stanowisko w sprawie unieważniania małżeństw homo. :)
  Niemiecki biskup Franz-Josef Bode :

  "„Katechizm czyni jasnym, że nie dyskryminujemy tych ludzi [homoseksualistów]. Tak jak u innych, którzy żyją razem bez ślubu, także u homoseksualistów chodzi także o to, by rozpoznać ich mocne strony, a nie tylko ich słabości i braki. Zarejestrowane związki partnerskie nie są jednak równoważne z małżeństwem. Małżeństwo jest dla nas związkiem mężczyzny i kobiety, z którego mogą pojawić się także dzieci. Kościół może pomagać związkom partnerskim w rozmowach i w pozytywnym towarzyszeniu oraz je wspierać. Nie może jednak być niczego, co równałoby się ze ślubem. Można jednak towarzyszyć im z modlitwą oraz prywatną formą błogosławieństw”.
 • @roux 21:37:01
  Twoim zdaniem kościół ma zajmować stanowisko w sprawie "unieważniania" małżeństw które wyklucza? Ciekawa logika. A skoro już przy niej jesteśmy, to czy logicznym jest ciągle kłamać? Wiesz, że Judasz prawie zawsze przedstawiany jest w malarstwie rudy?
 • @roux 21:37:01
  || Jak tak dalej pójdzie, to KK będzie musiał zająć stanowisko w sprawie unieważniania małżeństw homo. :) ||

  Idąc tym tokiem myślenia, hiperkatolik Terlikowski konstatuje:

  ""Warto też zadać sobie pytanie, czy nieustanne poszerzanie ilości sytuacji, w których możliwe jest orzeczenie nieważności, czy nieustanne przypominanie, że niedojrzałość też może być taką przyczyną, nie osłabia nie tylko małżeństwa, ale także kapłaństwa" - dodał Terlikowski.

  "Jeśli bowiem – a papież Franciszek używał już takich sformułowań – połowa młodych ludzi nie jest wystarczająco dojrzała, by zawrzeć sakramentalny związek małżeński, to można w uprawniony sposób zadać pytanie, czy podobnie nie jest ze święceniami kapłańskimi, i czy połowa młodych księży nie przyjęła ich w sposób niedojrzały i to do tego stopnia, że można je uznać za nieważne" - przekonuje publicysta."
 • @kimur 21:56:51
  KK wyklucza, a biskup Bode nie do końca wyklucza :))

  Masonerię w Kościele też KK wykluczał i już nie wyklucza, pozwala jej nawet wybierać papieża.

  http://www.fronda.pl/a/bezmiar-niemieckiej-herezji-dwie-przerazajace-wypowiedzi-biskupa,56911.html

  Co do dowodów malarskich, jakbyś czytał szkic mojej nowej notki
  pozdro
 • @roux 22:21:28
  " Kościół może pomagać związkom partnerskim w rozmowach i w pozytywnym towarzyszeniu oraz je wspierać. Nie może jednak być niczego, co równałoby się ze ślubem."biskup Bode. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie o kłamstwo, nie bój się, nie lękaj się rzeczy, których nie możesz uniknąć:)
 • @kimur 22:27:47
  /Nie odpowiedziałeś mi na pytanie o kłamstwo,/
  zapytaj w "kółku różańcowym" :), oni kłamią co najmniej tak jak papieże
 • @roux 22:32:04
  To żadna taktyka, pytam nie w kółku, a ciebie, ty też kłamiesz w kółko, tyle, że nie różańcowe.
 • @kimur 22:36:38
  Postaraj się udowodnić mi kłamstwo, jak potrafisz :))
 • @roux 22:41:34
  Tak pierwsze z brzegu, czy przejechać się po całości?:):) Kłamstwo intencji,(wiesz co to jest ?, używasz go, więc powinieneś wiedzieć)dlaczego zamiast pytać czy procesja to pogaństwo, nie spytasz prościej, czy modlitwa to pogaństwo?:) Rozumiesz nadużycie, którego dokonujesz? Pamiętasz jak wykląłeś i wyzwałeś od kłamców katoli wypisujących jakieś anielskie imiona? wykląłeś ich i jakiegoś bogu ducha winnego księdza Rubinkiewicza, za to, że katol, a katol kłamie, bo ty przeczytałeś apokryfy i i mion anielskich nie znalazłeś. A słyszałeś o takim apokryfie jak Testament Abrahama?:):):)po co był ten jazgot? A art o następnym katolu Newmanie pamietasz? tym razem to był pozytywny katol, bo jak pisałeś, kardynał ale godny zaufania bo podważa sens chrztu niemowląt i ze tak pisał. A wiesz , że on tak pisał gdy był anglikańskim duchownym(nie kalwinistą), a nie katolickim kardynałem? Wiesz, ale próbujesz ludziom namieszać w głowach, po co? bo to katole?A wiesz, że Derschner był literatem? takim jak Mrożek, Lem Konopnicka tylko słabszym? i, że używanie argumentu z literatury pieknej głupie jest oprócz tego, że fałszywe? przypomina próbę udowodnienia istnienia krasnali przy pomocy twórczości Konopnickiej właśnie:):) Derschner wszem i wobec mówił, że jego inspiracją była nienaiwiść, wydaje ci się to obiektywnym źródłem? Jesteś do niego podobny... niemądry, pochopny, nieuważny, ograniczony jeśli chodzi o warsztat, intencje i wiedzę, ale masz misję. Na dodatek to nie twoja, a powierzona ci misja. Jeśli chcesz pisać o historii to musisz pisać uczciwie i do końca, błąd prezentyzmu, który umiłowałeś najbardziej paczy każdy sens tego co przepisujesz najczęściej.
 • @kimur 23:17:34
  Co do Newmana, to ty kłamiesz. Przeczytaj jego książkę "O rozwoju doktryny chrześcijańskiej", z której cytowałem i wtedy się wypowiadaj.
  Wiem, że to może być dla Ciebie za trudne.
  Więc na początek spróbuj wyjaśnić gdzie się podziało w KK drugie przykazanie;

  "(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (Wyj 20:4 BT)

  http://1.bp.blogspot.com/-WgufnIFp6dI/UlqPGqng27I/AAAAAAAACC0/8O-c9NopOM8/s1600/franiciszeki+balwochwsltawo.jpeg
 • @kimur 23:17:34
  Wiem, że Newmana sam nie przeczytasz, to zobacz kościelne przyzwolenie na druk "nihil obstat"

  http://m.neon24.pl/2a9179f577850ed3223615351ed4d065,0,0.jpg

  i stronę tytułową

  http://m.neon24.pl/e9c9270b1e3d544d9b4e991a2e0ad660,0,0.jpg
 • @kimur 23:17:34
  Twoje wiadomości o Newmanie są z Wikipedii :)))

  ,,Zjawisko, które wszyscy uznają, jest następujące: Oto wielka część tego. co ogólnie uznaje się za prawdę chrześcijańską, znajduje się — w zaczątkach lub jako elementy oddzielne — w pogańskich filozofiach i religiach. Na przykład doktryna Trójcy występuje zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie; tak samo ceremonia umywań oraz rytuał ofiarny. Doktryna Słowa Bożego jest platońska; doktryna Wcielenia jest hinduska; Królestwa Bożego —judaistyczna; aniołów i demonów — znajduje się u magów perskich; związek grzechu z ciałem ma pochodzenie gnostyckie; celibat znany jest bonzom i mnichom buddyjskim; hierarchia kapłańska jest pochodzenia egipskiego; idea nowego narodzenia się jest chińska i eleuzyńska; wiara w moc sakramentów — pitagorejska;a cześć oddawana zmarłym znana jest w politeizmie. Taki jestogólny charakter faktu, który mamy przed sobą. Milman na tejpodstawie tak rozumuje: «To wszystko znajduje się w pogaństwie;;a więc nie jest chrześcijańskie”. My przeciwnie, wolimy powie­dzieć: «to wszystko jest w chrześcijaństwie, a więc nie jest pogańskie». To znaczy, wolimy powiedzieć, i tak właśnie myślimy, [..]
  Kościół rozglądał się z początku dokoła, przeglądając j i rozpatrując doktryny, jakie zastał. Zaczął to czynić w Chaldei,potem szukał pośród Kannanitów, zstąpił do Egiptu i przeszedł stąd do Arabii, aż wreszcie zatrzymał się na własnym gruncie.Spotkał następnie kupców z Tyru, mądrość Wschodu i przepych Saby. Przeszedł także do Babilonu i zawędrował do szkól Grecji” [..] A więc to, że wiara Kościoła przypomina obce teologie — nie może bynajmniej wpływać na podważanie zaufania do tej wiary”
  (J.H. Newman 1878)
 • @kimur 23:17:34
  Messori broni Kościoła w podobny sposób jak Newman doktryny, podając złagodzoną wersję. Przypomina to zachowanie przestępcy, który dla zmylenia prowadzących śledztwo w sprawie zabójstwa daje się złapać na kradzieży prześcieradła.
  Kim jest Vittorio Messori?

  "Sam autor należy bowiem do czołowych publicystów Kościoła, silnie związanych z najwyższymi rangą jego przedstawicielami. Messori współpracował z samym papieżem przy książce "Przekroczyć próg nadziei", był autorem "Raportu o stanie wiary", a także, między innymi, "Opinii o Jezusie". Przedmowy do jego książek pochodziły spod piór najważniejszych kardynałów."

  "Przez kilka lat włoski dziennik Vivaio" prezentował na swych łamach serię artykułów Vittorio Messoriego. W postaci książkowej, aż w trzech tomach, opublikowane zostały przez Wydawnictwo Świętego Pawła w Mediolanie w 1995 roku, a następnie przetłumaczone na wiele języków europejskich i wydane w kilkunastu krajach. W Polsce część pierwszą zbioru artykułów Messoriego opublikowało, w gigantycznym nakładzie. Wydawnictwo św. Jacka w Katowicach."
  (R.Haasler)
 • @roux 08:38:27
  Nie masz ty do mnie szczęścia rudy:):). Newman zaczął pisać "O rozwoju... " w roku 1842 gdy był jeszcze anglikańskim duchownym, a książka miała być dla anglikanów tym czym dla jehowitów twoje posty. "Duch Święty" zweryfikował zamiary Newmana i w międzyczasie Newman doszedł do wniosku, że anglikańskie i w ogóle protestanckie bzdury to bzdury, a depozyt apostolski przetrwał jedynie w KK.. Gdybyś rozumiał co przepisujesz, rozumiałbyś kto pisze następujące słowa:"Otóż, jak anglikanie maja odpowiedzieć współczesnym sektom, które protestują przeciw chrztowi niemowląt, wobec takiej liczby znakomitych postaci, świadczących na korzyść tych sekt?", czy pisze te słowa anglikański duchowny Newman, czy pisze je katolicki kardynał Newman. Trudno byłoby zresztą katolickiemu kardynałowi Newmanowi napisać te słowa w książce pisanej pomiędzy 42 a 45 rokiem choćby dlatego, że kardynałem Newman został w roku 1879, nawet ty zorientujesz się ,że to niemożliwe. Pytasz mnie gdzie się podziało "drugie" przykazanie. Zajrzyj do Biblii tysiąclecia i katechizmu KK, a je znajdziesz, ja natomiast chciałbym żebyś mi powiedział skąd wiesz, że ono jest drugie? Wskaż miejsce w Biblii gdzie przykazania są ponumerowane. Ale co do Newmana to wcelowałeś idealnie, wielki człowiek, bierz z niego przykład. I spuść z tonu proszę, prawda jest ciekawsza od kłamstw, a prawda, która ciebie kręci, jest straszniejsza chwilami od mrzonek Derschnera. Powiedz mi kto napisał broszurkę dotyczącą I wojny pod którą umieściłeś irracjonalny dopisek "sto lat temu nikt nie miał wątpliwości"? To następne z twoich kłamstw.
 • @roux 08:55:41
  Ciekawe po co ty chcesz zasypać mnie słowami:):):) Wiesz co to jest wewnętrzna logika tekstu? To pomyśl kto martwi się o kościół anglikański w cytowanym przez ciebie tekście Newmana:):):) I dlaczego gdy piszesz, że katolicki kardynał podważył chrzest niemowląt, piszesz kłamstwa:):):)
 • @roux 08:50:12
  Ubawiłeś mnie tą wikipedią i tym imprimaturem:):):) Naprawdę dowiedziałeś się w życiu dojrzałym, że w KK trwa od zawsze dyskusja? że można powiedzieć, ba, napisać, coś zupełnie kanciastego i nieprawomyślnego?można tego bronić i obronić w sprzyjających warunkach, lub polec w niesprzyjających?:):):) Wczoraj urządziliście tu sąd nad katolami twierdząc, że kościół przemyca rozwody, a przecież Jezus podał tylko jeden powód sankcjonujący zerwanie małżeństwa. Jak myślisz, czy Jezus uznawałby za małżeństwo ,"związek" notorycznego kłamcy z parką dziateczków na boku, zdiagnozowaną schizofrenią, której objawy tłumi lekami, ale za to wiernego do bólu osiemnastolatce, swojej umiłowanej "żonie"?Czy może uznawałby za małżeństwo "związek" wymuszony nakazem konwenansu? ustawiony przez rodziców państwa młodych? związek kryptohomosia z niewinną leliją? Sadysty o pięknych błękitnych aryjskich oczach z nieświadomą Helgą? To wszystko są wykroczenia przeciw przykazaniu miłości, które wykluczają małżeństwo jako dobrowolnie zawarty związek dwojga świadomych ludzi dobrej woli, ale wiemy to dziś, epoka Jezusa tego nie wiedziała i Jezus nie mógł głosić wtedy takiej nauki, głosił natomiast przykazanie miłości bliźniego. Kłamstwo w intencji wyklucza ważność małżeństwa. KK niczego nie rozwiązuje, stwierdza jedynie, że nie było związane ponieważ Bóg nie błogosławi kłamstw i niesprawiedliwości... czy to jest ukłon w stronę świata, bo skala jest jaka jest? To mniej więcej tak jakbyś stwierdził, że mówienie niewygodnych prawd jest nieetyczne, bo burzą spokój ducha. Oczywiście jest alternatywa dla takich działań, można poczekać aż ci wszyscy ludzie odsuną się od jakiejkolwiek duchowości wystarczająco daleko, by nie zawracać sobie nią głowy. To jedno z pytań, które powinieneś usłyszeć dawno, co jest lepsze, ćwierćchrześcijanin duchowy czasów Konstantyna, który dowiedział się, że mord i niewolnictwo są trochę nieboskie, czy pełen poganin dla którego te rzeczy są normą, codziennością i są boskie?. Mrzonki o planie maksimum włóż między bajki, bo mówimy tu o liczbach dużych, a odrobina dziegciu... i tak dalej.
 • @via vitae 21:16:43
  Odpowiadasz mi:

  ''Nie chciałbym przypominać tych, którzy opuścili grono uczniów Pana Jezusa:))''


  I podajesz cytat, ktory mowi o nieopuszczaniu/opuszczaniu PANA JEZUSA, a NIE nieopuszczaniu/opuszczaniu grona uczniow!


  '' "60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło ...

  66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z NIM nie chodziło. 67 Rzekł więc JEZUS do Dwunastu:

  "Czyż i wy chcecie odejść?"

  68 Odpowiedział MU Szymon Piotr: "PANIE, do kogóż pójdziemy?

  TY masz słowa życia wiecznego.

  69 A myśmy uwierzyli i poznali, że TY jesteś Świętym Boga". ..." (Jn 6:60-70 BT)''


  Uczniowie Pana Jezusa zwracaja sie do Niego, sluchaja Jego!

  Ty tego NIE czynisz! NIE nalezysz do grupy uczniow Pana Jezusa!

  Ty sluchasz jakis ludzi, ktorzy ZABRANIAJA ci zwracac sie do Pana Jezusa!
  Oni nakazuja ci do nich sie zwracac, ich sluchac i im byc lojalny, nie zwracac uwagi na ich bledne, zmieniajace sie i niezgodne z Biblia nauki!
 • @Bara-bar 10:38:24
  // 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że TY jesteś Świętym Boga". ..." (Jn 6:60-70 BT)'' //

  No właśnie!

  Jezus czyli Jeszua lub Jehoszua jest nazwany przez Piotra "ŚWIĘTYM BOGA"
  Jezus nie zastępował Boga JHWH. Nie był Bogiem JHWH. Był / jest JEGO pierworodnym Synem i Posłańcem Nowego Przymierza. Teraz panującym w Niebie Królem.

  Rozumieli to apostołowie, więc dlaczego Wasza grupka tego nie pojmuje?

  Dlaczego głosicie naukę zbliżoną do katolickiej że Jezus to Bóg JHWH, który dał przykazania Izraelitom itp, robiąc pomieszanie pojęć i faktów?
 • @kimur 09:15:08
  Hel to ty? Wstydzisz się własnego nicka?
 • @reflexión 11:24:38
  Drogi kolego, a jaką wiedzę na temat Objawienia ma Piotr w tym Jn 6:60nn? Biblia to jakaś narracja, jakieś miejsce i czas, często ściśle określony. Nie możesz ot tak sobie wybierać chwili którą chcesz zacytować i uznać ją za prawdę ogólną. W chwili, w której zastałeś Piotra, w tym wersecie, jego wiedza, zdolność pojęcia tego co się dzieje, są określone i to jest prawdą biblijną, a nie to co uznałeś za wniosek płynący ze słów Piotra. I chyba jednak apostołowie mieli inne zdanie niż ty.
 • @roux 12:06:13
  I do tego wszystkiego wizjoner:):):). Nie zabronili ci czarów i loterii?:):):) Nie zgaduj kim jestem, to nie jest ważne, znamy się przecież doskonale.
 • @kimur 12:38:41
  //Drogi kolego, a jaką wiedzę na temat Objawienia ma Piotr w tym Jn 6:60nn?...,.... W chwili, w której zastałeś Piotra, w tym wersecie, jego wiedza, zdolność pojęcia tego co się dzieje, są określone i to jest prawdą biblijną, a nie to co uznałeś za wniosek płynący ze słów Piotra. I chyba jednak apostołowie mieli inne zdanie niż ty.!//

  Szanowny kolego!
  Zapominasz o adresacie słów Piotra, Jezusie?

  Chyba nie wątpisz w Jego "wiedzę na temat Objawienia" czy "zdolność pojęcia tego co się dzieje", "w chwili, w której zastajemy Piotra", gdy ten zadeklarował wiarę w formie, będącej sumą dotychczas zebranej wiedzy o Synu Bożym, Świętym Bożym?
  Dodajmy, wiedzy powziętej bezpośrednio od Mistrza podczas nauczania publicznego i w trakcie osobistych rozmów; wskutek przebywania z Nim.

  W każdym razie, Jezus nie skarcił ani nie skorygował oświadczenia Piotra, co do swojej tożsamości, a była ku temu świetna okazja:)

  Porównaj Mat 16:16

  Parafrazując, chyba jednak Jezus miał inne zdanie, niż Ty:)
  a apostołowie na pewno przyjmowali za prawdę objawioną to, co im deklarował i uczył Chrystus.

  Pozdr
 • @reflexión 13:36:24
  Drogi kolego, dlaczego w rozmowach z wami, człowiek tak często ma wrażenie jakiegoś nielogicznego absurdu? W jakim sensie Jezus mający "wiedzę na temat Objawienia" i "zdolność pojęcia tego co się dzieje" jest zobowiązany do czegokolwiek wrażeniami Piotra? Dlaczego twoje pragnienia by cokolwiek korygował miałyby być Jego pragnieniem? Bo istnieje prawda? i on nią jest? To jest jakieś wyjście, ale nie wyjaśnia dlaczego zabronił mówić uczniom, że jest Mesjaszem gdy do nich ta wiedza dotarła. Postaraj się zrozumieć, że " wiedzy powziętej bezpośrednio od Mistrza podczas nauczania publicznego i w trakcie osobistych rozmów; wskutek przebywania z Nim." wystarczyło Piotrowi do tego by próbować zabić człowieka i zaprzeć się Jezusa, a wszystko w zupełnie innym już czasie i na zupełnie innym poziomie tej wiedzy o której piszesz. Co do korygowania, to widocznie Tomasz poznawał nauki u konkurencji, a mimo tego Jezus go nie skorygował, a wprost wsparł wrażenie Tomasza tekstem "uwierzyłeś bo zobaczyłeś". Jezus był na ziemi w jakimś celu, a Bóg nie jest siłą sprawczą każdego z ludzkich zachowań. Rozumiesz co stałoby się z Jezusem głoszącym wszem i wobec kim jest lub pozwalającym by uczniowie to robili?
 • @reflexión 11:24:38
  ''No właśnie!''
  //

  Co wlasnie???

  Jest tu was kilku i niepotraficie odpowiedziec na pytania, ktore wam postawilam, a jak juz via vitae odpowiedzial, to pokazal tym jednynie, ze nie rozumie tego co cytuje!

  Pan Jezus jest Bogiem JHWH!!!
  Tak mowi Biblia!
 • @kimur 10:14:28 /w KK trwa od zawsze dyskusja/
  Tutaj przykład dyskusji w KK

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Jean_Paul_Laurens_Le_Pape_Formose_et_Etienne_VII_1870.jpg

  Jakbyś udawał, że nie wiesz, to jest synod trupi
 • @Bara-bar 14:57:57
  /Tak mowi Biblia!/
  Tak mówi KK, a Ty powtarzasz :)
 • @roux 18:21:17
  Skupmy się rudzielcu na poruszonych wątkach jeśli pozwolisz:):):) Jest ich wystarczająco dużo by nowe na razie poczekały:):):) Mnie interesuje dlaczego dobry człowiek może się zająć szalbierstwem na skalę jaką tu widzę:):):)Dlaczego może zacząć kłamać, opracować sobie fikcyjną metodykę korzystającą z fikcji literackiej i pomówień, dlaczego nie ma w sobie nawet elementarnej doktryny krytycznej w stosunku do źródła z którego przepisuje i dlaczego do licha nie stara się zrozumieć co przepisuje. A jeśli już mu się zdarzyło i pobłądził, dlaczego po tym gdy widzi swój błąd, nie ma w nim jakiejkolwiek skruchy czy chęci zadośćuczynienia i przeprosin. Muszę jednak uczciwie dodać, że na tle tego co tu wyprawiają "chrześcijanie" to jesteś owo lux w ciemności:):):) Po prostu ręce opadają gdy człowiek widzi do jakiego stopnia można się po Biblii rozchorować:):):) Musisz sam przyznać uczciwie, że zakaz czytania Pism jak kto chce, gdzie kto chce i po czym kto chce, mądry był niezwykle:):):):) Na twoich oczach ludzie zaklęciami banalizują Boga i Jego stworzenie, sprowadzając Go do zabobony zatrzaśniętego w książce:):):) A to wszystko przy fajerwerkach wykrzykników i autoadoracyjnych wyznaniach jacy to oni są idealnie biblijni... niczego nie rozumiejąc:):):)
 • @kimur 19:09:53
  Rumienię się od komplementów :)
  A rozszyfrowanie mojego nicka, to majstersztyk; byli tacy, co uważali, że jestem czerwony :)
  Przy okazji wkleję zdjęcie rouxa

  Zaś co do takich, co czytają i nie rozumieją;

  "14 i spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: ‚Słuchając, będziecie słyszeć, ale na pewno nie pojmiecie sensu; i patrząc, będziecie patrzeć, ale na pewno nie będziecie widzieć. 15 Bo serce tego ludu stało się nieczułe i uszami swymi usłyszeli, nie reagując, i zamknęli swe oczy, żeby czasem nie widzieć swymi oczami i nie słyszeć swymi uszami, i nie pojąć sensu swymi sercami, i nie zawrócić, i żebym ich nie uzdrowił"
  (Mt 13:14-15 NW)
 • @roux 19:23:12
  Jeśli o mnie chodzi, będziesz mi musiał wybaczyć, to, że rzadko wklejam cytaty biblijne. Widziałem już ich tyle i w tysiącach kontekstów, że zwyczajnie przestało mnie ciekawić co też ludzie chcą sobie udowodnić przy pomocy liter. Gdyby te cytaty miały faktyczny wpływ na ich życie, dziś nie rozmawialibyśmy tu, ciesząc się miłością bliźnich i samemu im tę miłość ofiarując. Uwierz na słowo, parę razy Biblię miałem w rękach :):):)
 • @kimur 14:08:45
  Skoro nie przekonują Cię słowa Piotra, nota bene powtórzone w innej sytuacji - Mt 16,16, a swe zdanie opierasz na wrażeniach lub do takich impresji próbujesz sprowadzić temat, to zapewne nie przekonają Cię jednoznaczne wypowiedzi samego Jezusa ci do swej pozycji względem Ojca, który nigdy nie nazwał siebie Bogiem, za to wielokrotnie Synem Bozym- Jn14:28.
  Zignorowałeś i pomniejszyłeś postawę Jezusa, który de facto zaaprobował i wzmocnił wypowiedz Piotra _ vide kontekst. Poddałeś w wątpliwość relację, daleko bliższą, niż między Nauczycielem, który nie czuje się zobowiązany do utwierdzania gorliwego ucznia .

  Pominę Twoje erystyczne zabiegi dyskredytujace Piotra( o Tomaszu, który chadzał swoimi ścieżkami też możnaby niejedno dośpiewać), a także personalny atak na mnie( wrażenie jakiegoś nielogicznego absurdu).

  Rozumiem, że taką dialektyką chcesz wzmocnić swoją narrację i powiem Ci, że masz prawo mieć takie wrażenie.

  Ja pozostanę przy słowach Jezusa, który choć nie był zobowiązany, nigdy nie uzurpowal sobie stanowiska i tytułu swego Ojca.

  Pozdr.
 • @reflexión 22:02:06
  Po pierwsze chcę cię przeprosić jeśli poczułeś się dotknięty, nie miałem zamiaru atakować ciebie personalnie, zwracając uwagę na moje ogólne wrażenie w rozmowach z wami ( moje posty dotyczące działań roux'a na pewno znasz). Kolejny raz dajesz mi powód do takiego dyskomfortu nazywając erystyką formułowane na podstawie Biblii słowa, dotyczące stanu wiedzy i świadomości Piotra. Nie widzę innego wyjaśnienia działań Piotra po kilku latach wspólnoty z Jezusem, jak niewiedza i nieświadomość stanu rzeczy, gdy uczeń takiego Nauczyciela próbuje zabić człowieka, a później tego nauczyciela się wyrzeka. W chwili o której mówiliśmy nie ma żadnego powodu do negatywnej reakcji Jezusa, do korekty lub czegokolwiek, bo Piotr nie kłamie, nie ma całej wiedzy, ale ta którą ma, nie jest fałszywa. Jezusowi nie zależy na rozgłosie, zależy mu na cichym sformatowaniu zrębów przyszłego kościoła, na edukacji, przygotowaniu uczniów, i na przekonaniu ich w pierwszej kolejności do swojego posłannictwa. Jeśli chodzi zaś o Jezusa to masz oczywiście rację, nigdy nie uzurpował sobie stanowiska i tytułu Ojca podobnie jak mój syn nie uzurpuje sobie człowieczeństwa, po prostu jest człowiekiem. Przyczyny są natury poza filozoficznej jak widzisz. Jezus niczego sobie nie musiał uzurpować, będąc "od początku"i "będąc Bogiem" jak czytamy u Jana. Daje kilkukrotnie do zrozumienia kim jest, mówiąc o sobie Ja Jestem, które to słowa greckie teksty ewangelii zapisują ego eimi, tzn. dokładnie tak samo jak słowa jhwh o samym sobie w np.Pwt 32;39, czy Iz 43:10 w greckim tłumaczeniu LXX, które ewangeliści znali. Jego słowa są traktowane jako bluźnierstwo, ale wywołują na żydach piorunujące wrażenie co widzimy w scenie pojmania. Obaj więc pozostańmy przy słowach Jezusa:):) Serdecznie pozdrawiam.
 • @roux 18:34:25
  Tak mówi ST, a Ty powtarzasz :)

OSTATNIE POSTY

więcej
 • RELIGIE

  Limbus - teologiczny zwrot o 180 stopni

  Z Zaduszkami związane są tzw.wypominki, mające na celu uwolnienie zmarłych od mąk czyśćcowych. Na kanwie tej niebiblijnej doktryny, zrodziła się kolejna obrażająca Boga nauka o Limbusie, czyli miejscu dla zmarłych nieochrzczonych niemowląt. czytaj więcej

 • RELIGIE

  Jakie jest prawdziwe źródło fenomenu Medjugorie?

  (..)pierwsze "objawienia" (i prawdopodobnie większa cześć kolejnych zjawisk) są "więcej niż naturalne", to znaczy, pochodzą od złych duchów, których owoce widać w nieposłuszeństwie, kłamstwach i innych moralnych upadkach” - Ks. prof. M. Hauke czytaj więcej

 • RELIGIE

  Follow JC Go - święte pokemony?

  ​Już niedługo uroczystość Wszystkich Świętych, więc przedstawiciele Watykanu uznali, że nadszedł czas, by wszystkich tych świętych... złapać w aplikacji mobilnej Follow JC Go, do złudzenia przypominającej popularne Pokémon Go. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 267 komentarze: 5370